Cennik

Cennik na rok 2019/2020

OPŁATA WPISOWA: 200,00 ZŁ 

Opłata pobierana jest raz do roku w miesiącu wrześniu.

OPŁATA MIESIĘCZNA:  650,00 zł

 W przypadku uczęszczania rodzeństwa do Naszego przedszkola lub żłobka

     - opłata wpisowa pobierana tylko za jedno dziecko

W ramach opłaty zapewniamy:

- opiekę nad dzieckiem od godz. 6.30 do godz. 17.30  

- na życzenie rodzica żłobek może zapewnić opiekę od godz. 6.00 do godz. 19.00 bez dodatkowych opłat

- zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne zgodne z programem rocznym i miesięcznym

-  1 x w tygodniu - rytmika 

       Zapewniamy dodatkowo:

  - opiekę psychologa

  - opiekę pedagoga specjalnego

  - opiekę fizjoterapeuty 

Raz do roku organizujemy dla dzieci i ich rodzin spotkanie integracyjne  wyjazdowe. Koszty imprezy pokrywa przedszkole.

WYŻYWIENIE :  

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi: 9,50 zł Szczegóły menu uzgadniane są indywidualnie w placówce według preferencji smakowych czy też specjalnej diety dziecka.

W  zależności od wieku dziecka i ustalonych zasad żywienia dziecka odpłatność jest ustalana indywidualne. Dotyczy to szczególnie dzieci do18 miesiąca życia, karmionych piersią, z alergią pokarmową.

Posiłki podawane są :

8.00-    8.30

10.00-10.30

12.00-12.30

14.00-14.30

16.00- 16.30