Plan dnia - Przedszkole

PLAN DNIA – TROPICIELE, POSZUKIWACZE

•    06:30 - 08:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne 
•    08:00 - 08:30 Optymistyczne powitanie, poranna gimnastyka
•    08:30 - 09:00 Przygotowanie do śniadania, śniadanie
•    09:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego (czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej)
•    10:00 - 10:15 II śniadanie 
•    10:15 – 12:00 Spacer, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe
•    12:00 - 12:30 Przygotowanie do obiadu, obiad (II danie)
•    12:30 - 13:30 Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie wyciszającej muzyki (dla najmłodszych leżakowanie do 14:30)
•    13:30 - 14:30 Swobodne zabawy dzieci, zabawy kierowane, zajęcia dodatkowe
•    14:30 - 15:00 Przygotowanie do obiadu, obiad (zupa)
•    15:00 - 16:00 Gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym
•    16.00 – 16:15 Podwieczorek
•    16:15 - 17:30 Oczekiwanie na rodziców, zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci lub inspirowane przez nauczycieli

PLAN DNIA - ODKRYWCY, WYNALAZCY

•    06:30 - 08:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne 
•    08:00 - 08:30 Optymistyczne powitanie, poranna gimnastyka
•    08:30 - 09:00 Przygotowanie do śniadania, śniadanie
•    09:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego
•    10:00 - 10:15 II śniadanie 
•    10:15 – 12:00 Spacer, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe
•    12:00 - 12:30 Przygotowanie do obiadu, obiad (II danie)
•    12:30 - 13:00 Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie wyciszającej muzyki
•    13:00 - 14:30 Swobodne zabawy dzieci, zabawy kierowane, zajęcia dodatkowe
•    14:30 - 15:00 Przygotowanie do obiadu, obiad (zupa)
•    15:00 - 16:00 Gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym
•    16.00 – 16:15 Podwieczorek
•    16:15 - 17:30 Oczekiwanie na rodziców, zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci lub inspirowane przez nauczycieli