Kadra - Przedszkole

Marcin Ścibior

dyrektor administracyjny

Ukończyłem studia na kierunku administracji gospodarczej. Pracowałem ponad 20 lat w dużych międzynarodowych korporacjach oraz lubelskich firmach produkcyjnych. Od 10 lat prowadzę nasze przedszkole. Jestem ojcem trójki dzieci: Mikołąja, Oli i Kuby. Przedszkole powstało wskutek moich doświadczeń z przedszkolami i żłobkami do których uczęszczał Mikołaj. Moim celem jest tworzenie miejsca przyjaznego rodzicom i dzieciom.

 

mgr Beata Pajączkowska

nauczyciel w grupie Wynalazcy, dyrektor merytoryczny

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także studia podyplomowe z pedagogiki Marii Montessori, logopedii z logorytmiką oraz organizacji i zarządzania oświatą. Posiadam dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej. Maria Montessori usłyszała kiedyś od jednego ze swoich wychowanków: Pomóż mi to zrobić samemu – słowa te przyświecają mojej pracy. Staram się w taki sposób organizować przestrzeń, w której przebywają dzieci, by umożliwić im samodzielne poznawanie i zdobywanie nowych umiejętności. Dążę do tego, aby dzieci podczas pobytu w przedszkolu czuły się bezpieczne, rozwijały swoje zainteresowania i budowały wiarę we własne możliwości. Bycie nauczycielem to moja pasja i możliwość ciągłego rozwoju, a największą nagrodą – uśmiech na twarzy dziecka.

mgr Aneta Spust

nauczyciel w grupie Wynalazcy

Jestem absolwentką Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studia licencjackie ukończyłam na specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, natomiast magisterskie na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja. W pracy w przedszkolu skupiam się na wspieraniu wszechstronnego rozwoju swoich małych podopiecznych. Stawiam na indywidualne podejście do każdego dziecka – pozwala mi ono dostrzegać aktualne potrzeby najmłodszych. Pragnę pomagać im w budowaniu wiary we własne możliwości oraz w odkrywaniu ich mocnych stron, umiejętności i talentów. Prywatnie interesuję się muzyką, astronomią i fotografią. Uwielbiam uprawiać turystykę górską i podróżować, a z każdej wycieczki staram się zebrać jak najwięcej doświadczeń.

mgr Monika Bochniak

nauczyciel w grupie Odkrywcy, prowadzi zajęcia z gimnastyki

Ukończyłam WSEI na Kierunku Pedagogiki o specjalizacji opiekuńczej i szkolnej oraz Wyższą Szkołę Towarzystwa i Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku Pedagogiki Specjalnej i Wczesnoszkolnej. Dodatkowo poszerzyłam swoje kwalifikacje o kierunek: Instruktor rekreacji ruchowej na specjalności gimnastyka korekcyjna. Zdobytą wiedze na studiach wykorzystuję w pracy z dziećmi. Praca z dziećmi staje się moją pasją i daje mi ogromną satysfakcję. Prywatnie jestem mamą już dorosłego dziecka

mgr Róża Suchecka

nauczyciel w grupie Odkrywcy

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie oraz licencjat z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na tym samym uniwersytecie. Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Bardzo lubię dzieci. Chciałabym dawać im radość ze wspólnej zabawy i Nauki. Pragnę, aby każdy nasz wspólny dzień w przedszkolu był dla nich wielką przygodą w drodze do poznania świata.

mgr Patrycja Siwek

nauczyciel w grupie Poszukiwacze, pedagog specjalny

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna. Dodatkowo, ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w przedszkolach i szkołach podstawowych. W swojej pracy stosuje różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznałam na studiach i warsztatach doszkalających. W pracy z dziećmi staram się podchodzić do każdego indywidualnie, co pozwala poznać ich możliwości. Pracując z dziećmi stawiam ich dobro i rozwój, jako najważniejszy cel.

mgr Elżbieta Mazurkiewicz

nauczyciel w grupie Poszukiwacze

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika z reedukacją, a także magisterskie z pedagogiki ogólnej. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją pracę z dziećmi zaczynałam od najmłodszych podopiecznych- od pracy w żłobku. Praca z dziećmi jest dla mnie przede wszystkim pasją, która każdego dnia przynosi mi mnóstwo satysfakcji mierzonej uśmiechami moich wychowanków. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego.

mgr Agnieszka Rzechowska

nauczyciel w grupie Tropiciele, nauczyciel rytmiki

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne oraz podyplomowe studia z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Elementami Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej oraz jako opiekunka dziecięca. Podczas zajęć staram się wykorzystywać różne metody nauczania stymulujące moich podopiecznych. W pracy z dziećmi szczególnie ważne dla mnie jest ich poznanie i nawiązanie z nimi dobrego kontaktu. Nauczanie dzieci to nie tylko moja praca, lecz także i pasja. Staram się, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu przyniósł maluchom wiele radości i wpłynął na ich wszechstronny rozwój. Moje zawodowe motto oddaje myśl Stefana Szumana Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi.

mgr Ewelina Mazur

nauczyciel w grupie Tropiciele, psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, kwalifikacje pedagogiczne oraz podyplomowe studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Staram się podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach aby wzbogacać swoją dotychczasową wiedzę o nowe doświadczenia, które będą przydatne w procesie nauczania w przedszkolu. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi jako niania, opiekunka w żłobku oraz nauczycielka w przedszkolu. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie dobro podopiecznych. Praca z dziećmi sprawia mi ogrom radości i satysfakcji. W pracy staram się wsłuchiwać w potrzeby zarówno dzieci jaki i rodziców i reagować na nie ponieważ współpraca z rodzicami ma dla mnie duże znaczenie. Istotne jest dla mnie to, aby każde dziecko czuło się bezpieczne, że jest wyjątkowe i ważne, a także by mogło i chciało rozwijać swoje umiejętności.

Anna Piwowarska

nauczyciel w grupach Tropiciele, Poszukiwacze

Ukończyłam Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Od 2003 roku pracowałam jako opiekunka dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Zdobywaną wiedzę na studiach zaocznych wykorzystuję w pracy z maluchami. Obserwowanie rozwoju dzieci i ich stymulowanie do rozwoju stało się moją pasją. Praca z dziećmi daje mi wielką satysfakcję – spełniam się zawodowo.

mgr Karolina Urban

nauczyciel języka angielskiego

Jestem nauczycielem z kilkuletnim stażem w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Obecnie nauczam w kilku przedszkolach: publicznych i niepublicznych.

 

Specjaliści pracujący z dziećmi z orzeczeniami oraz wczesnym wspomaganiem.

mgr Anna Maksim

specjalista metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, JIAS), fizjoterapeuta, pedagog

Współtworzę z ekipą wspaniałych specjalistów Centrum terapeutyczno-edukacyjne REST. W pracy z dziećmi cenię ich spontaniczność, radość i nietuzinkowość. Do kwestii trudności rozwojowych podchodzę holistycznie, dlatego szkolę się wielokierunkowo. W przedszkolu pracuję ruchem prowadząc grupowe zajęcia z gimnastyki. Prywatnie uwielbiam spędzać czas na wsi, na łonie natury, poznawać nowe miejsca, smaki, aktywności – doświadczać życia wraz z bliskimi osobami. Interesuję się „zdrową żywnością” i podejściem nakierowanym na potrzeby emocjonalne dziecka.

mgr Agnieszka Dyniec

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej oraz metody PNF

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Umiejętności zdobyte na kursach i szkoleniach wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi, tak by zajęcia były atrakcyjne i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Trening z dziećmi sprawia mi najwięcej radości, a każde nowe osiągnięcie daje motywację do dalszej pracy. Prywatnie jestem pasjonatką wycieczek górskich.

mgr Iwona Wasek

psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne (specjalność: psychologia rodziny) oraz pedagogiczne studia kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Odbyłam szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU. Brałam udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobywałam pracując w Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem. W przedszkolu obserwuję, rozmawiam, konsultuję się z nauczycielami i innymi specjalistami, aby jak najlepiej rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka i wspomagać je w naturalnym procesie rozwoju. Podczas spotkań z rodzicami rozmawiam o funkcjonowaniu ich pociech w domu i przedszkolu oraz w razie potrzeby udzielam wsparcia w radzeniu sobie z tym, co budzi niepokój. Szczególną troską otaczam dzieci, których rozwój przebiega nietypowo. Podczas zajęć terapeutycznych odkrywam ich potencjał i uczę umiejętności ułatwiających im życie we wspólnej rzeczywistości.

mgr Monika Zakrzewska-Truszkowska

neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie filologii polskiej z logopedią oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swój warsztat pracy rozwijam poprzez czynny udział w szkoleniach i konferencjach o tematyce logopedyczno-pedagogicznej (m.in. kurs terapii behawioralnej, konferencje szkoleniowe SYNAPSIS, szkolenia z metody krakowskiej). Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Od początku swojej kariery zawodowej interesuję się nabywaniem języka przez dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Największą motywację do pracy dają mi uśmiechnięte buzie dzieci oraz zadowolenie rodziców. Prywatnie uwielbiam spędzać czas w kuchni przygotowując desery. Nadmiar kalorii spalam podczas ćwiczeń ze sztangą.

mgr Agnieszka Kulińska

pedagog specjalny

Ukończyłam studia magisterskie na UMCS w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z reedukacją, a także studia podyplomowe na kierunku - logopedia, autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyłam liczne kursy szkolenia wspierające codzienną pracę z uczniami, m.in. obsługę programu do tworzenia symboli PCS – Boardmaker, szkolenie z wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się osób z zaburzeniami w komunikacji, kurs pedagogiki zabawy, terapię ręki I i II stopnia oraz trzystopniowe szkolenie z wykorzystania stosowanej analizy zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jestem nauczycielem dyplomowanym z ponad dwudziestoletnią praktyką z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Pracowałam w poradni dla dzieci z autyzmem Sanus. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. W przedszkolu prowadzę nauczanie indywidualne. Wspieram dzieci w ich rozwoju, aby maksymalnie wykorzystywały swój potencjał. Moje motto: Wszystkie dzieci potrzebują trochę pomocy, trochę nadziei i kogoś, kto wierzy w nie (Magie Johanson)

mgr Anna Majcher

logopeda

Jestem logopedą klinicznym i audiologiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku logopedia z audiologią o specjalności logopedia kliniczna na UMCS w Lublinie, a także studia licencjackie z zakresu logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Cennego doświadczenia zawodowego dostarczyła mi praca w przedszkolach oraz w poradni logopedycznej, gdzie prowadziłam terapię dzieci i dorosłych. Ukończyłam niezbędne kursy z zakresu terapii miofunkcjonalnej. Posiadam dodatkowe kursy z zakresu terapii ręki (I i II stopnia) oraz języka migowego (I i II stopnia).

 

Nauczyciele przebywający na urlopie macierzyńskim:

 

mgr Magdalena Górka

nauczyciel, logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach: pedagogika specjalna, logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Praca z dziećmi jest dla mnie zarówno ogromnym wyzwaniem, jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe. Daje mi dużo satysfakcji wynikającej z możliwości uczestniczenia w ich wszechstronnym rozwoju. Pozwala mi również na realizację własnych zainteresowań związanych z pedagogiką oraz logopedią. Głównym celem mojej pracy w przedszkolu jest stworzenie dzieciom najlepszych warunków do zabawy i nauki w poczuciu bezpieczeństwa i miłej atmosfery. Z ogromną radością i dumą patrzę na postępy moich przedszkolaków, zależy mi na tym aby w przedszkolu czuły się szczęśliwe i radosne.

 

mgr Sandra Chojda

nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku: pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na PWSZ w Zamościu. Ponadto ukończyłam studium o kierunku opiekun medyczny. Prywatnie jestem mamą 3 letniego chłopca. Kieruję się dobrem dzieci, zwracam szczególną uwagę na rozwój małej i dużej motoryki u dzieci.

Katarzyna Staszak

nauczyciel

Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Doświadczenie w pracy z najmłodszymi zdobywałam prowadząc zajęcia teatralne w przedszkolach, różnego rodzaju warsztaty tematyczne z uczniami w wieku szkolnym oraz jako wychowawca wypoczynku i nauczyciel przedszkola. Od kilku lat łączę swoją pasję taneczną z pracą jako instruktor rekreacji ruchowej i animator czasu wolego. Praca z dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji i dodaje energii. Podziwiam dziecięcą szczerość, optymizm, ciekawość i niespożyte siły. Staram się zachęcać dzieci do rozwijania zainteresowań, poszukiwania pasji i działania w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu. Wolny czas poświęcam na taniec i naukę języka hiszpańskiego.

 

Anna Grzegorczyk

nauczyciel

Jestem absolwentką zarządzania i marketingu oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, która z pasji do nauczania spełnia się w edukacji najmłodszych. Ukończyła kurs opiekunek dziecięcych oraz specjalistyczne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Regularnie biorę udział w szkoleniach poszerzając swój warsztat pracy. Od 2013 roku zasilam kadrę Mistrzów Zabawy, prowadzę animacje dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz różnorodne zajęcia dodatkowe.