Cennik - Przedszkole

Cennik na rok 2018/2019

 

OPŁATA MIESIĘCZNA:  390 zł

obejmuje:

- opiekę nad dzieckiem od godz. 6.30 do godz. 17.30  

- na życzenie rodzica przedszkole może zapewnia opiekę od godz. 6.00 do godz. 19.00 bez dodatkowych opłat

- zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową 

- język angielski - 3 x w tygodniu 30 min

- rytmika - 1 x w tygodniu 30 min

- logopedia - 1 x w tygodniu 30 min

- gimnastyka korekcyjna - 1 x w tygodniu 30 

- program psychoprofilaktyczny - "Emocje w przedszkolu" 2 x w miesiącu 30 min

- robotyka (roboty Photon) min. 1 x w tygodniu 30 min

 

Trójki Grupowe ustaliły dodatkowo zajęcia dla chętnych (dodatkowo płatne):

- zajęcia taneczne - 1 x w tygodniu

- przedszkoliada - 1 x w tygodniu

 

W przypadku uczęszczania rodzeństwa do naszego przedszkola lub żłobka:

- czesne wynosi max 330,00 zł za każde dziecko

- opłata wpisowa pobierana tylko za jedno dziecko

 

OPŁATA WPISOWA: 200,00 ZŁ 

Opłata pobierana jest raz do roku w miesiącu Wrześniu.

 

WYŻYWIENIE :  

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi maksymalnie: 9,50 zł

W przypadku diety specjalnej lub zdrowotnych preferencji szczegóły menu uzgadniane są indywidualnie dla dziecka w placówce.