Cennik - Przedszkole

Cennik na rok 2021/2022

 

OPŁATA MIESIĘCZNA:  460 zł

obejmuje:

- opiekę nad dzieckiem od godz. 6.30 do godz. 17.30  

- na życzenie rodzica przedszkole może zapewnia opiekę od godz. 6.00 do godz. 19.00 bez dodatkowych opłat 

- zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową 

- język angielski - codziennie; starsze grupy 30 min, młodsze 20 min

- rytmika - 1 x w tygodniu 30 min

- logopedia - 1 x w tygodniu 30 min

- gimnastyka korekcyjna - 1 x w tygodniu 30 

- program psychoprofilaktyczny - "Emocje w przedszkolu" 2 x w miesiącu 30 min

- programowanie (roboty Photon) min. 1 x w tygodniu 30 min

 

Zajęcia dodatkowe organizowane na terenie przedszkola:

- zajęcia taneczne

- przedszkoliada

- szachy

- karate

- Lego

- MathRiders

 

W przypadku uczęszczania rodzeństwa do naszego przedszkola lub żłobka:

- czesne wynosi 400,00 zł na każde kolejne dziecko

- opłata wpisowa pobierana tylko za jedno dziecko

 

OPŁATA WPISOWA: 300,00 ZŁ 

Opłata pobierana jest raz do roku w miesiącu Wrześniu.

 

WYŻYWIENIE :  

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi maksymalnie: 10,50 zł

W przypadku diety specjalnej lub zdrowotnych preferencji szczegóły menu uzgadniane są indywidualnie dla dziecka w placówce.