Kadra - Żłobek

 

mgr Zofia Amelia Ścibior
Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Mistrzowie Zabawy"

Wykształcenie: Pielęgniarka z 35 letnim doświadczeniem w organizacji pracy z dziećmi w tym ponad 20 lat pracy na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki Z-cy dyrektora ds. pielęgniarstwa w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji pracy na rzecz dzieci chorych. Wieloletni Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, współredaktor wolumenu - „Uzależnienia a rodzina. Wybrane zagadnienia". Autorka wielu publikacji w materiałach konferencyjnych poświęconych „Jakości w opiece zdrowotnej", z zakresu „Praw Pacjenta", „Prawa dziecka hospitalizowanego". Wykładowca zajęć praktycznych ze studentami, z organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Współzałożycielka Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami" w Lublinie, jako organizacji pożytku publicznego. Wieloletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża , Honorowy Dawca Krwi.Odznaczona Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia". Posiada Honorowe Odznaczenie III i IV Stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nadało jej Odznakę Przyjaciel Dziecka.
Jako pierwsza zorganizowała Wolontariat młodzieży w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

 

mgr Anna Piwowarska

opiekunka dziecięca

Wykształcenie -  ukończyła Wyższą szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Doświadczenie zawodowe: Od 2003 roku pracuje jako opiekunka dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Zdobywaną wiedzę na studiach zaocznych wykorzystuje w pracy z maluchami. Obserwowanie rozwoju dzieci i ich stymulowanie do rozwoju staje się jej  pasją. Praca z dziećmi daje wielką satysfakcję- spełnia się zawodowo.

 

 

 

 

Specjaliści pracujący z dziećmi:


mgr Anna Maksim
Terapia Integracji Sensorycznej

Wykształcenie: Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz pedagogika przedszkolna i oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Marii - Curie Skłodowskiej.

Doświadczenie: Praktykowała w znanych i cenionych ośrodkach zajmujących się rehabilitacją ruchową i terapią pedagogiczną (m.in.: DSK Lublin, „Zabajka", TPD Lublin, PSK 4 Lublin, „Sanitas", Przedszkole Specjalne nr 11, Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Ducha Świętego im. Bł. Ojca Gwidona, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26). Jest kwalifikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej oraz terapeutą Treningu Słuchowego Johansena (JIAS). Ukończyła trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie, szkolenie z metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz metody M. i Ch. Knillów. Uczestniczyła w kursie wprowadzającym do metody VIT (Wideotrening Komunikacji). Brała udział w szkoleniach: Ocena Neurorozwojowa Niemowląt- Wczesna Interwencja (kurs z akredytacją PTF - Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) oraz Analiza i terapia dziecka zagrożonego – kurs z zakresu rehabilitacji ruchowej.
Brała udział w licznych konferencjach dotyczących postępowania z dziećmi z autyzmem i inną niepełnosprawnością (organizowanych przez Fundację SYNAPSIS). Prelegent prac dotyczących sprawności motorycznej dzieci podczas Sympozjum Kół Naukowych.
Przez blisko dziesięć lat prowadziła muzyczny zespół parafialny ucząc dzieci śpiewu i gry na gitarze. Obecnie współpracuje z Poradnią Dla Dzieci z Autyzmem jako terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, a także z Dziennym Oddziałem dla Osób z Autyzmem jako terapeuta grupowy. Założycielka REST Rehabilitacja Edukacja Sensoryczna Terapia, którego głównym zakresem działań jest: rehabilitacja ruchowa dzieci i dorosłych, terapia integracji sensorycznej, prowadzenie treningów słuchowych Johansena (IAS), prowadzenie zajęć instruktażowych z masażu Shantala dla niemowląt i dzieci, terapia pedagogiczna i zajęcia edukacyjne dla dzieci, terapia dzieci z autyzmem.

 

mgr Monika Zakrzewska - Truszkowska

Logopeda


Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej z logopedią oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, które zdobyła na turnusach rehabilitacyjnych. Współpracuje z lubelskimi przedszkolami integracyjnymi oraz ośrodkami specjalistycznymi, w których prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Pracuje także z dziećmi dyslalicznymi.