Kadra - Żłobek

AKTUALIZACJA:

Z powodu pandemii Covid-19 żłobek został zamknięty.

 

mgr Zofia Amelia Ścibior
Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Mistrzowie Zabawy"

 

Wykształcenie: Pielęgniarka z 35 letnim doświadczeniem w organizacji pracy z dziećmi w tym ponad 20 lat pracy na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki Z-cy dyrektora ds. pielęgniarstwa w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji pracy na rzecz dzieci chorych. Wieloletni Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, współredaktor wolumenu - „Uzależnienia a rodzina. Wybrane zagadnienia". Autorka wielu publikacji w materiałach konferencyjnych poświęconych „Jakości w opiece zdrowotnej", z zakresu „Praw Pacjenta", „Prawa dziecka hospitalizowanego". Wykładowca zajęć praktycznych ze studentami, z organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Współzałożycielka Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami" w Lublinie, jako organizacji pożytku publicznego. Wieloletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża , Honorowy Dawca Krwi.Odznaczona Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia". Posiada Honorowe Odznaczenie III i IV Stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nadało jej Odznakę Przyjaciel Dziecka.
Jako pierwsza zorganizowała Wolontariat młodzieży w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

 

 

mgr Anna Piwowarska

Opiekunka dziecięca

 

Wykształcenie: Ukończyła Wyższą szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Doświadczenie zawodowe: Od 2003 roku pracuje jako opiekunka dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Zdobywaną wiedzę na studiach zaocznych wykorzystuje w pracy z maluchami. Obserwowanie rozwoju dzieci i ich stymulowanie do rozwoju staje się jej pasją. Praca z dziećmi daje wielką satysfakcję- spełnia się zawodowo.

 

 

mgr Patrycja Dymel

Opiekunka dziecięca

 

Wykształcenie:Ukończyła studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uzyskała tytuł magistra z pedagogiki, specjalność animacja kultury z arteterapią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach między innymi: kurs opiekun dzieci i osób starszych,kurs na wychowawcę kolonijnego. Brała udział w festiwalu twórczego ruchu i tańca. Ukończyła szkolenie: „Praca terapeuta- cień z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera. Pracowała jako nauczyciel wspomagający do dzieci z autyzmem w przedszkolach integracyjnych.

Doświadczenie: W żłobku pracuje od września 2018 r. Od dzieciństwa z ogromną przyjemnością i zaangażowaniem podejmuję działania w sferze tanecznej i plastycznej a swoimi zainteresowaniami pragnie zarazić dzieci. Ich dobre serce, uśmiech i postępy są dla niej drogowskazem i siłą do pracy na co dzień. Poprzez prowadzone zajęcia stara się rozwijać dziecięcą kreatywność i wyobraźnię. Jest osobą ambitną,która podnosi swoje kwalifikacje.

 

mgr Aneta Wojciechowska

Opiekunka dziecięca

 

Wykształcenie: Ukończyła Uniwersytet Marii- Curie Skłodowskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunek: pedagogika ogólna oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie kierunek: pedagogika specjalna i wczesnoszkolna. Zdobytą wiedze na studiach wykorzystuje w pracy z dziećmi.

 

Doświadczenie: Nauczycielka z 10 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w przedszkolu „ MIŚ”.Praca z dziećmi stała się pasją, daje satysfakcję – spełnia się zawodowo.

 

mgr Anna Grzegorczyk

Opiekunka dziecięca

 

Wykształcenie: Absolwentka zarządzania i marketingu, która z pasji do nauczania spełnia się w edukacji najmłodszych. Ukończyła kurs opiekunek dziecięcych oraz specjalistyczne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Regularnie bierze udział w szkoleniach poszerzając swój warsztat pracy.

Doświadczenie: Od 2013 roku zasila kadrę Mistrzów Zabawy, prowadzi animacje dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz różnorodne zajęcia dodatkowe.

 

 

Specjaliści pracujący z dziećmi:


mgr Anna Maksim
Terapia Integracji Sensorycznej

 

Wykształcenie: Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz pedagogika przedszkolna i oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Marii - Curie Skłodowskiej.

Doświadczenie: Praktykowała w znanych i cenionych ośrodkach zajmujących się rehabilitacją ruchową i terapią pedagogiczną (m.in.: DSK Lublin, „Zabajka", TPD Lublin, PSK 4 Lublin, „Sanitas", Przedszkole Specjalne nr 11, Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Ducha Świętego im. Bł. Ojca Gwidona, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26). Jest kwalifikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej oraz terapeutą Treningu Słuchowego Johansena (JIAS). Ukończyła trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie, szkolenie z metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz metody M. i Ch. Knillów. Uczestniczyła w kursie wprowadzającym do metody VIT (Wideotrening Komunikacji). Brała udział w szkoleniach: Ocena Neurorozwojowa Niemowląt- Wczesna Interwencja (kurs z akredytacją PTF - Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) oraz Analiza i terapia dziecka zagrożonego – kurs z zakresu rehabilitacji ruchowej.
Brała udział w licznych konferencjach dotyczących postępowania z dziećmi z autyzmem i inną niepełnosprawnością (organizowanych przez Fundację SYNAPSIS). Prelegent prac dotyczących sprawności motorycznej dzieci podczas Sympozjum Kół Naukowych.
Przez blisko dziesięć lat prowadziła muzyczny zespół parafialny ucząc dzieci śpiewu i gry na gitarze. Obecnie współpracuje z Poradnią Dla Dzieci z Autyzmem jako terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, a także z Dziennym Oddziałem dla Osób z Autyzmem jako terapeuta grupowy. Założycielka REST Rehabilitacja Edukacja Sensoryczna Terapia, którego głównym zakresem działań jest: rehabilitacja ruchowa dzieci i dorosłych, terapia integracji sensorycznej, prowadzenie treningów słuchowych Johansena (IAS), prowadzenie zajęć instruktażowych z masażu Shantala dla niemowląt i dzieci, terapia pedagogiczna i zajęcia edukacyjne dla dzieci, terapia dzieci z autyzmem.

 

mgr Agnieszka Rzechowska

Nauczyciel rytmiki

 

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne oraz podyplomowe studia z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Elementami Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

 

Doświadczenie: Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej oraz jako opiekunka dziecięca. Podczas zajęć staram się wykorzystywać różne metody nauczania stymulujące podopiecznych. W pracy z dziećmi szczególnie ważne jest dla niej poznanie i nawiązanie z nimi dobrego kontaktu.

 

mgr Monika Zakrzewska - Truszkowska

Logopeda


Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej z logopedią oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, które zdobyła na turnusach rehabilitacyjnych. Współpracuje z lubelskimi przedszkolami integracyjnymi oraz ośrodkami specjalistycznymi, w których prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Pracuje także z dziećmi dyslalicznymi.