Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego w przedszkolu

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W RAMACH CZESNEGO:

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wszystkich grupach przedszkolnych trzy razy w tygodniu. Dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego poprzez zabawę. Realizowany program pozwala przedszkolakom w sposób uporządkowany poznawać i utrwalić nowe słowa, zwroty, piosenki oraz wierszyki. Na każdych zajęciach dzieci uczestniczą w atrakcyjnych grach i zabawach ruchowych bazujących na metodzie TPR (reagowanie całym ciałem).

Zajęcia prowadzone są przez anglistkę Lidię Cichalską

ZAJĘCIA RUCHOWO-SENSORYCZNE
Podczas zabaw sensorycznych dostarcza się dzieciom różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów, natomiast w czasie zabaw ruchowych realizują one swoją potrzebę ruchu, podnoszą ogólną sprawność fizyczną, kształtują nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz doskonalą koordynację ruchową. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw i gier sportowych, ćwiczeń gimnastycznych z przyborami oraz ekspresji ruchowej przy muzyce i stanowią profilaktykę wad postaw u dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów integracji sensorycznej - Annę Maksim i Agnieszkę Dyniec

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
Zajęcia te mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu i utrwalaniu wad oraz zaburzeń mowy u dzieci. Zabawy logopedyczne składają się z ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, logo-rytmiczne oraz kształtujące słuch fizyczny i fonematyczny.

Zajęcia prowadzi logopeda Maja Sacewicz

RYTMIKA
Na zajęciach z rytmiki dzieci przy akompaniamencie instrumentu poznają piosenki, rozwijają poczucie własnego rytmu, kształtują słuch muzyczny oraz ćwiczą pamięć słuchową. Poza tym uczą się rozpoznawać cechy dźwięków oraz ćwiczą umiejętności odtwarzania rytmu i tempa.

Zajęcia prowadzi absolwentka szkoły muzycznej Agnieszka Rzechowska

EMOCJE W PRZEDSZKOLU
Program „Emocje w przedszkolu” to cykl zajęć psychoprofilaktycznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej i emocjonalnej. Dzieci podczas zajęć nabędą ważne kompetencje, dzięki czemu będą potrafiły lepiej funkcjonować w świecie społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa Ewelinę Mazur

PROGRAMOWANIE

Zajęcia z programowania prowadzone są z wykorzystaniem robotów Photon. Interaktywny robot edukacyjny poprzez aplikację mobilną, powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Photon wspiera dzieci w rozwoju podstawowych umiejętności naszych czasów. Pomaga im rozwijać kreatywność, zdolność logicznego myślenia, poznawanie podstaw programowania i zrozumienie działania czujników, w które jest wyposażony. Robot został stworzony z myślą o dzieciach w każdym wieku. Jego obsługa dostosowana jest do różnego etapu rozwoju dzieci, ich możliwości oraz zdolności percepcji.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli przedszkola.

 

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice wybrali następujące zajęcia dodatkowe:

NAUKA TAŃCA
Dzieci w trakcie zajęć uczą się zarówno wspólnych układów tanecznych jak i tańca towarzyskiego w parach. Zajęcia pomagają rozwijać zdolności taneczne, uwrażliwiają się na muzykę, doskonalą koordynację ruchową, harmonię ruchowa ciała oraz poczucie rytmu.

Zajęcia prowadzi instruktor tańca Bartosz Stasiak

PRZEDSZKOLE I PIŁKA (Przedszkoliada)
Program zajęć „Przedszkole i Piłka” jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.

 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów Przedszkoliada.pl