Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego w przedszkolu

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W RAMACH CZESNEGO:

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wszystkich grupach przedszkolnych trzy razy w tygodniu. Dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego poprzez zabawę. Realizowany program pozwala przedszkolakom w sposób uporządkowany poznawać i utrwalić nowe słowa, zwroty, piosenki oraz wierszyki. Na każdych zajęciach dzieci uczestniczą w atrakcyjnych grach i zabawach ruchowych bazujących na metodzie TPR (reagowanie całym ciałem).

Zajęcia prowadzone są przez Karolinę Urban

ZAJĘCIA RUCHOWO-SENSORYCZNE
Podczas zabaw sensorycznych dostarcza się dzieciom różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów, natomiast w czasie zabaw ruchowych realizują one swoją potrzebę ruchu, podnoszą ogólną sprawność fizyczną, kształtują nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz doskonalą koordynację ruchową. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw i gier sportowych, ćwiczeń gimnastycznych z przyborami oraz ekspresji ruchowej przy muzyce i stanowią profilaktykę wad postaw u dzieci.

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
Zajęcia te mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu i utrwalaniu wad oraz zaburzeń mowy u dzieci. Zabawy logopedyczne składają się z ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, logo-rytmiczne oraz kształtujące słuch fizyczny i fonematyczny.

Zajęcia prowadzi logopeda Anna Majcher

RYTMIKA
Na zajęciach z rytmiki dzieci przy akompaniamencie instrumentu poznają piosenki, rozwijają poczucie własnego rytmu, kształtują słuch muzyczny oraz ćwiczą pamięć słuchową. Poza tym uczą się rozpoznawać cechy dźwięków oraz ćwiczą umiejętności odtwarzania rytmu i tempa.

Zajęcia prowadzi absolwentka szkoły muzycznej Agnieszka Rzechowska

EMOCJE W PRZEDSZKOLU
Program „Emocje w przedszkolu” to cykl zajęć psychoprofilaktycznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej i emocjonalnej. Dzieci podczas zajęć nabędą ważne kompetencje, dzięki czemu będą potrafiły lepiej funkcjonować w świecie społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa Iwonę Wasek

PROGRAMOWANIE

Zajęcia z programowania prowadzone są z wykorzystaniem robotów Photon. Interaktywny robot edukacyjny poprzez aplikację mobilną, powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Photon wspiera dzieci w rozwoju podstawowych umiejętności naszych czasów. Pomaga im rozwijać kreatywność, zdolność logicznego myślenia, poznawanie podstaw programowania i zrozumienie działania czujników, w które jest wyposażony. Robot został stworzony z myślą o dzieciach w każdym wieku. Jego obsługa dostosowana jest do różnego etapu rozwoju dzieci, ich możliwości oraz zdolności percepcji.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli przedszkola.

 

W roku szkolnym 2021/22 rodzice wybrali następujące zajęcia dodatkowe organizowane na terenie naszego przedszkola:

NAUKA TAŃCA

Dzieci w trakcie zajęć uczą się zarówno wspólnych układów tanecznych jak i tańca towarzyskiego w parach. Zajęcia pomagają rozwijać zdolności taneczne, uwrażliwiają się na muzykę, doskonalą koordynację ruchową, harmonię ruchowa ciała oraz poczucie rytmu.

Zajęcia prowadzi Katarzyna Staszak

 

PRZEDSZKOLE I PIŁKA (Przedszkoliada)

Program zajęć „Przedszkole i Piłka” jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.


Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów Przedszkoliada.pl

 

SZACHY

Zajęcia prowadzi: Łukasz Dymek – magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wieloletni koordynator programu Edukacja przez Szachy w Szkole w województwie lubelskim, posiadający tytuł kandydata na mistrza szachowego, trener wielokrotnych medalistów mistrzostw polski juniorów, województwa oraz zwycięzca wielu międzynarodowych turniejów.

KARATE

Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać.

Zajęcia prowadzi: Dariusz Iwanek Licencjonowany Sędzia i Instruktor Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Szkoleniowiec klubów w Biłgoraju, Puławach i Lublinie. Trener Kadr Wojewódzkich Młodzików i Juniorów.Od 22 lat propagator zdrowia,sportu, rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie lubelskim. Współtwórca i organizator programów ,,Trzymaj Pion” i ,, Pierwszy krok” kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz organizator Olimpiad Sportowych dla przedszkoli w Województwie Lubelskim. Twórca grup ,,Rodzinnych” oraz ,,50+’’ dla seniorów. Trzykrotny Mistrz Świata.

LEGO

W naszej działalności hołdujemy jednej głównej zasadzie: dla dzieci to ZABAWA, dla rodziców to także EDUKACJA. A czego dokładnie uczymy dzieci? Hmmm… jest tak wiele aspektów, ale jednym z nich jest… BUDOWANIE OGÓLNEJ WIEDZY O ŚWIECIE – na każdych zajęciach przekazujemy informację i ‘wciągamy’ dzieci w rozmowę na temat modelu przewidzianego na te warsztaty. Przykład? Proszę bardzo: WIEŻA EIFFEL’A – co to jest? kto, kiedy i po co ją zbudował? Gdzie się znajduje? Że Francja, Paryż… A dzieci z wypiekami na twarzy wchodzą w interakcje z nami przejmując wręcz inicjatywę. To lubimy najbardziej.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

 

MATHRIDERS

MathRiders to unikalny program nauczania matematyki, który pomaga uczniom rozumieć zagadnienia matematyczne i równocześnie czerpać przyjemność z nauki. Dzięki zróżnicowanym poziomom nauczania (matematyka dla młodzieży, dla młodszych dzieci i dla przedszkolaka) oraz przyjaznej atmosferze nauka jeszcze nigdy nie była tak prosta! Innowacyjny program, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wykracza poza tradycyjne ramy pojmowania nauczania. Matematyka może stać się nareszcie zrozumiałym przedmiotem szkolnym, inspirującą nauką oraz szansą na wieloaspektowy rozwój Twojego dziecka.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.