Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach czesnego w żłobku

AKTUALIZACJA:

Z powodu pandemii Covid-19 żłobek został zamknięty.

ZAJĘCIA RUCHOWO-SENSORYCZNE
Podczas zabaw sensorycznych dostarcza się dzieciom różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów, natomiast w czasie zabaw ruchowych realizują one swoją potrzebę ruchu, podnoszą ogólną sprawność fizyczną, kształtują nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz doskonalą koordynację ruchową. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw i gier sportowych, ćwiczeń gimnastycznych z przyborami oraz ekspresji ruchowej przy muzyce i stanowią profilaktykę wad postaw u dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów integracji sensorycznej - Annę Maksim

 

RYTMIKA
Na zajęciach z rytmiki dzieci przy akompaniamencie instrumentu poznają piosenki, rozwijają poczucie własnego rytmu, kształtują słuch muzyczny oraz ćwiczą pamięć słuchową. Poza tym uczą się rozpoznawać cechy dźwięków oraz ćwiczą umiejętności odtwarzania rytmu i tempa.

Zajęcia prowadzi absolwentka szkoły muzycznej - Agnieszka Rzechowska

 

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
Zajęcia te mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu i utrwalaniu wad oraz zaburzeń mowy u dzieci. Zabawy logopedyczne składają się z ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, logo-rytmiczne oraz kształtujące słuch fizyczny i fonematyczny.

Zajęcia prowadzą opiekunki.