ROLA WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z PRZEDSZKOLEM

 • 10.03.2019, 16:26 (aktualizacja 12.03.2019, 17:59)
 • admin tipmedia
ROLA WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z PRZEDSZKOLEM

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. Współpraca rodziców z nauczycielami odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola oraz rodziny. Bardzo ważne jest, aby rodzice i przedszkole działali wspólnie i wzajemnie się uzupełniały, ponieważ od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola mają wspólny cel – dbanie o prawidłowy, harmonijny i wszechstronny rozwój, wprowadzenie dziecka w świat ludzi dorosłych, uczenie sztuki życia.

Dobra współpraca rodziców z przedszkolem jest jednym z istotnych czynników wpływających na osiąganie przez przedszkole dobrych wyników w pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej. Aby była owocna, rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola poprzez:

 • śledzenie informacji na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej przedszkola
 • zebrania ogólne i grupowe
 • rozmowy indywidualne z nauczycielem,
 • spotkania integracyjne- pikniki, festyny
 • udział w akcjach charytatywnych
 • udział w zajęciach otwartych, warsztatach
 • uczestniczenie w uroczystościach przedszkolnych

W tym kontekście dobra współpraca z rodzicami ma na celu budowanie spójnego kierunku oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych oraz wspieranie rodziców w ich zadaniach rodzicielskich

Na całokształt współpracy rodziców z przedszkolem składa się wiele działań:

 1. Najwcześniejszym z nich jest moment zapisania dziecka do przedszkola i podanie ważnych informacji o dziecku w karcie, które jest rodzic zobowiązany uaktualniać na bieżąco ze względu na dobro dziecka. Rodzice z dzieckiem poznają przedszkole, salę, swoją grupę przedszkolną i nauczyciela, któremu mogą przekazać jak najwięcej cennych informacji o swoim dziecku. Mogą zobaczyć również, jak wygląda dzień przedszkolny oraz zapoznać się z różnymi formami współpracy. Pierwszym dniom towarzyszy adaptacja w towarzystwie rodzica, gdzie opiekun współpracując z nauczycielem ułatwia dziecku oswojenie się z nowym otoczeniem, dziećmi i zastępczym opiekunem.
 2. Rozmowy indywidualne. Nie można wspierać rozwoju dziecka, zaspokajać jego potrzeb i budować poczucia bezpieczeństwa bez informacji uzyskanych od rodziców,bez ścisłej współpracy z rodziną. Nauczyciel powinien dobrze znać dziecko, wiele o nim wiedzieć (znać m.in. jego problemy zdrowotne, posiadać wiedzę na temat ulubionego jedzenia, zabaw i zabawek, jakimi lubi się bawić, stylu życia i preferowanych przez rodzinę form wypoczynku). Z drugiej strony, podczas owych spotkań nauczyciel dzieli się swymi spostrzeżeniami, często odkrywa przed rodzicami talenty i uzdolnienia dziecka, jego relacje z rówieśnikami, zainteresowania i pasje oraz przedstawia pojawiające się trudności i problemy rozwojowe. Dzięki takiej współpracy rodzic ma możliwość wspólnie z nauczycielem rozwiązywać różnorodne problemy, a dziecko w razie potrzeby otrzymać dodatkowe wsparcie ze strony współpracujących z przedszkolem specjalistów (logopedy, pedagoga, psychologa).
 3. Uroczystości przedszkolne. Tego typu spotkania są świetną okazją do autentycznej współpracy. By „ubarwić” przedszkolne i grupowe uroczystości, rodzice włączają się także w przygotowywanie strojów dla swoich pociech i mają możliwość poznania różnych umiejętności swoich dzieci.
 4. Ważną rolę odgrywa zaangażowanie rodziców w organizację przedstawień dla dzieci, czytanie bajek, pomoc przy poczęstunku na uroczystościach przedszkolnych i imprezach integracyjnych. Są to momenty, które zbliżają do siebie rodziców - nauczycieli-dzieci i dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa w przedszkolu. Traktują to miejsce jak swój drugi dom.
 5. Dzielenie się przez rodziców swoimi przemyśleniami i refleksjami, co ułatwia często pracę z ich dziećmi.

Kontakt z rodzicami i wzajemne współdziałanie przynoszą pożądane efekty tylko wtedy, gdy towarzyszą im zaufanie, sympatia, chęć wzajemnego poznania i pomocy oraz atmosfera życzliwego zrozumienia

Wpływu rodziny nie można ignorować, gdyż z chwilą zapisania dziecka do przedszkola zarówno nauczyciele, jak i rodzice wchodzą w układ wzajemnych interakcji. Warto pamiętać, że w harmonijnym rozwoju dziecka uczęszczającego do przedszkola obydwa środowiska odgrywają znaczącą rolę. Od ich współdziałania zależą efekty rozwojowe dziecka.

Aby współpraca nauczycieli i rodziców odniosła sukces, konieczne jest:

-wzmocnienie więzi interpersonalnych pomiędzy rodzicami, a wszystkimi pracownikami przedszkola-stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery,

-znajomość oczekiwań rodziców wobec przedszkola i uwzględnienie ich w planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej,

-stworzenie partnerskich relacji w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci,

-ujednolicenie metod pedagogicznych w domu i w przedszkolu,

-szczerość, otwartość i komunikatywność obu stron;

 

Rodzice mogą być aktywnym ogniwem w pracy placówki.

K O R Z Y Ś C I jakie mogą mieć rodzice współpracując z przedszkolem:

 • możliwość bliższego poznania przedszkola, jego specyfiki, warunków i atmosfery
 • udział w tworzeniu tradycji placówki poprzez uczestnictwo w uroczystościach i życiu codziennym przedszkola
 • lepsze efekty wychowawcze dzięki ujednoliceniu metod pedagogicznych w domu i przedszkolu

 

Rodzice powinni mieć świadomość, że przedszkola są przyjazne dziecku i rodzinie. Nasze przedszkole dąży do ścisłej współpracy z rodzicami. Staramy się, aby rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola tworzyli jedną rodzinę, której głównym celem jest dobro dziecka. Stały kontakt z rodzicami daje możliwość weryfikowania na bieżąco ich propozycji, oczekiwań i potrzeb. Pozwala też poznać, jak oceniają naszą pracę. Z zaciekawieniem śledzimy losy naszych absolwentów i chętnie gościmy ich w naszych progach.

 

 

Bibliografia:

 1. Monika Rościszewska-Woźniak: Organizacja współpracy w przedszkolu. Edukacja w przedszkolu. Wydawnictwo RABE, Warszawa 1998 r., Rozdział D 2.3, s.5
 2. Bulera M., Żuchelkowska K., Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń, 2006
admin tipmedia

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Mistrzowie zabawy z Lublina sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe