Rekrutacja do przedszkola Mistrzowie Zabaw

dzieci podczas zabawy

Wszystkich rodziców pragnących zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji. Każde dziecko jest u nas mile widziane!

Rekrutacja do przedszkola Mistrzowie Zabaw rozpoczyna się już we wrześniu rok wcześniej i trwa cały rok. Przyszły przedszkolak we wrześniu, kiedy rozpocznie edukacje, musi mieć ukończone co najmniej 2,5 roku. Każdą zgłoszenie rozpatrujemy indywidualnie.

Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci zostają najczęściej do czasu, aż wybiorą się w dalszą drogę edukacyjną, czyli do szkoły podstawowej. Dlatego właśnie coroczna rekrutacja dotyczy młodszych roczników. Do starszych grup przyjmujemy tylko, gdy zwolni się miejsce.

Do przyjęcia do przedszkola niezbędne jest przekazanie dyrekcji wypełnionej karty zgłoszenia, dostępnej na stronie w zakładce „dokumenty”.

Zapraszamy do nas!