Nauczyciele i wychowawcy przedszkola Mistrzowie Zabawy

uśmiechnięte dzieciSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami nauczycieli i wychowawców pracujących w naszym przedszkolu. Nasza kadra składa się ze specjalistów z doświadczeniem. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy przedszkola Mistrzowie Zabawy mają wykształcenie uprawniające ich do pracy z najmłodszymi oraz niezbędne umiejętności i pokłady empatii. Rodzice i wychowankowie naszego przedszkola są zgodni, że od wszystkich członków kadry bije niezwykłe ciepło. Dzięki temu dzieci chętnie do nas przychodzą, a każdy dzień w naszym przedszkolu to prawdziwa przygoda.

 

Marcin Ścibior

dyrektor administracyjny

Ukończyłem studia na kierunku administracji gospodarczej. Od 10 lat prowadzę nasze przedszkole jako dyrektor administracyjny. Jestem ojcem trójki dzieci: Mikołąja, Oli i Kuby. Przedszkole powstało wskutek moich doświadczeń z przedszkolami i żłobkami do których uczęszczał Mikołaj. Moim celem jest tworzenie miejsca przyjaznego rodzicom i dzieciom.

 

mgr Beata Pajączkowska

nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także studia podyplomowe z pedagogiki Marii Montessori, logopedii z logorytmiką oraz organizacji i zarządzania oświatą. Posiadam dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej. Maria Montessori usłyszała kiedyś od jednego ze swoich wychowanków: Pomóż mi to zrobić samemu – słowa te przyświecają mojej pracy. Staram się w taki sposób organizować przestrzeń, w której przebywają dzieci, by umożliwić im samodzielne poznawanie i zdobywanie nowych umiejętności. Dążę do tego, aby dzieci podczas pobytu w przedszkolu czuły się bezpieczne, rozwijały swoje zainteresowania i budowały wiarę we własne możliwości. Bycie nauczycielem to moja pasja i możliwość ciągłego rozwoju, a największą nagrodą – uśmiech na twarzy dziecka.

 

mgr Aneta Spust

nauczyciel

Jestem absolwentką Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studia licencjackie ukończyłam na specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, natomiast magisterskie na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja. W pracy w przedszkolu skupiam się na wspieraniu wszechstronnego rozwoju swoich małych podopiecznych. Stawiam na indywidualne podejście do każdego dziecka – pozwala mi ono dostrzegać aktualne potrzeby najmłodszych. Pragnę pomagać im w budowaniu wiary we własne możliwości oraz w odkrywaniu ich mocnych stron, umiejętności i talentów. Prywatnie interesuję się muzyką, astronomią i fotografią. Uwielbiam uprawiać turystykę górską i podróżować, a z każdej wycieczki staram się zebrać jak najwięcej doświadczeń.

 

 

mgr Agnieszka Rzechowska

nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne oraz podyplomowe studia z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Elementami Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej oraz jako opiekunka dziecięca. Podczas zajęć staram się wykorzystywać różne metody nauczania stymulujące moich podopiecznych. W pracy z dziećmi szczególnie ważne dla mnie jest ich poznanie i nawiązanie z nimi dobrego kontaktu. Nauczanie dzieci to nie tylko moja praca, lecz także i pasja. Staram się, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu przyniósł maluchom wiele radości i wpłynął na ich wszechstronny rozwój. Moje zawodowe motto oddaje myśl Stefana Szumana Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi.

 

mgr Ewelina Ścibior

nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, kwalifikacje pedagogiczne oraz podyplomowe studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Staram się podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach aby wzbogacać swoją dotychczasową wiedzę o nowe doświadczenia, które będą przydatne w procesie nauczania w przedszkolu. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi jako niania, opiekunka w żłobku oraz nauczycielka w przedszkolu. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie dobro podopiecznych. Praca z dziećmi sprawia mi ogrom radości i satysfakcji. W pracy staram się wsłuchiwać w potrzeby zarówno dzieci jaki i rodziców i reagować na nie ponieważ współpraca z rodzicami ma dla mnie duże znaczenie. Istotne jest dla mnie to, aby każde dziecko czuło się bezpieczne, że jest wyjątkowe i ważne, a także by mogło i chciało rozwijać swoje umiejętności.

 

mgr Patrycja Siwek

nauczyciel w grupie Poszukiwacze, pedagog specjalny

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna. Dodatkowo, ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w przedszkolach i szkołach podstawowych. W swojej pracy stosuje różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznałam na studiach i warsztatach doszkalających. W pracy z dziećmi staram się podchodzić do każdego indywidualnie, co pozwala poznać ich możliwości. Pracując z dziećmi stawiam ich dobro i rozwój, jako najważniejszy cel.

  

mgr Karolina Urban

nauczyciel języka angielskiego

Jestem nauczycielem z kilkuletnim stażem w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Obecnie nauczam w kilku przedszkolach: publicznych i niepublicznych.

 

 

Róża Gajowiak

pomoc nauczyciela

Jestem absolwentką Technikum Gastornomiczno-Hotelarskiego o specjalności technik hotelarstwa. Jednak od zawsze kochałam dzieci i lubiłam spędzać z nimi czas, nawet z upływem lat miłość do dzieci nie minęła. Sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję praca z dziećmi, kiedy widzę ich postępy w rozwoju. Dlatego postanowiłam kształcić się w tym kierunku. Obecni kontynuuje kurs opiekuna w żłobku oraz studiuję Pedagogikę Wczesnoszkolną i Przedszkolną. Ukończyłam kurs Bajkoterapii oraz stale biorę udział w szkoleniach żeby pogłębiać wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi. Każde dziecko traktuję indywidualnie i z szacunkiem.

 

 

Julia Biedroń

nauczyciel

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną oraz edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Podczas studiów chętnie brałam udział w różnych warsztatach czy projektach organizowanych lub współorganizowanych przez uczelnię, np. w projekcie "Przedsiębiorcze dzieciaki". Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam jako wychowawca na półkoloniach oraz odbywając wiele praktyk w przedszkolach i szkołach. Uważam, że w zawodzie nauczyciela bardzo ważny jest osobisty rozwój, dlatego chętnie biorę udział różnorodnych szkoleniach, które pomagają mi poznawać nowe sposoby (innowacje), metody czy techniki pracy z dziećmi. Każde dziecko jest inne, dlatego w swojej pracy staram się podchodzić do każdego dziecka w sposób indywidualny. Moją pasją jest praca z dziećmi, ale również interesuję się sportem, muzyką i językiem hiszpańskim

 

Specjaliści pracujący z dziećmi z orzeczeniami oraz wczesnym wspomaganiem.

mgr Agnieszka Dyniec

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej oraz metody PNF

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Umiejętności zdobyte na kursach i szkoleniach wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi, tak by zajęcia były atrakcyjne i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Trening z dziećmi sprawia mi najwięcej radości, a każde nowe osiągnięcie daje motywację do dalszej pracy. Prywatnie jestem pasjonatką wycieczek górskich.

 

mgr Iwona Wasek

psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne (specjalność: psychologia rodziny) oraz pedagogiczne studia kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Odbyłam szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU. Brałam udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobywałam pracując w Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem. W przedszkolu obserwuję, rozmawiam, konsultuję się z nauczycielami i innymi specjalistami, aby jak najlepiej rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka i wspomagać je w naturalnym procesie rozwoju. Podczas spotkań z rodzicami rozmawiam o funkcjonowaniu ich pociech w domu i przedszkolu oraz w razie potrzeby udzielam wsparcia w radzeniu sobie z tym, co budzi niepokój. Szczególną troską otaczam dzieci, których rozwój przebiega nietypowo. Podczas zajęć terapeutycznych odkrywam ich potencjał i uczę umiejętności ułatwiających im życie we wspólnej rzeczywistości.

 

mgr Monika Zakrzewska-Truszkowska

neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie filologii polskiej z logopedią oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swój warsztat pracy rozwijam poprzez czynny udział w szkoleniach i konferencjach o tematyce logopedyczno-pedagogicznej (m.in. kurs terapii behawioralnej, konferencje szkoleniowe SYNAPSIS, szkolenia z metody krakowskiej). Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Od początku swojej kariery zawodowej interesuję się nabywaniem języka przez dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Największą motywację do pracy dają mi uśmiechnięte buzie dzieci oraz zadowolenie rodziców. Prywatnie uwielbiam spędzać czas w kuchni przygotowując desery. Nadmiar kalorii spalam podczas ćwiczeń ze sztangą.

 

mgr Agnieszka Kulińska

pedagog specjalny

Ukończyłam studia magisterskie na UMCS w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z reedukacją, a także studia podyplomowe na kierunku - logopedia, autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyłam liczne kursy szkolenia wspierające codzienną pracę z uczniami, m.in. obsługę programu do tworzenia symboli PCS – Boardmaker, szkolenie z wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się osób z zaburzeniami w komunikacji, kurs pedagogiki zabawy, terapię ręki I i II stopnia oraz trzystopniowe szkolenie z wykorzystania stosowanej analizy zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jestem nauczycielem dyplomowanym z ponad dwudziestoletnią praktyką z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Pracowałam w poradni dla dzieci z autyzmem Sanus. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. W przedszkolu prowadzę nauczanie indywidualne. Wspieram dzieci w ich rozwoju, aby maksymalnie wykorzystywały swój potencjał. Moje motto: Wszystkie dzieci potrzebują trochę pomocy, trochę nadziei i kogoś, kto wierzy w nie (Magie Johanson)

 

Nauczyciele pracujący z dziećmi z orzeczeniami i WWR

mgr Ewelina Ścibior

psycholog

  

mgr Beata Pajączkowska

dyr. merytoryczny, nauczyciel, logopeda, terapeuta SI

 

Nauczyciele przebywający na urlopie macierzyńskim:

Katarzyna Staszak

nauczyciel

Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Doświadczenie w pracy z najmłodszymi zdobywałam prowadząc zajęcia teatralne w przedszkolach, różnego rodzaju warsztaty tematyczne z uczniami w wieku szkolnym oraz jako wychowawca wypoczynku i nauczyciel przedszkola. Od kilku lat łączę swoją pasję taneczną z pracą jako instruktor rekreacji ruchowej i animator czasu wolego. Praca z dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji i dodaje energii. Podziwiam dziecięcą szczerość, optymizm, ciekawość i niespożyte siły. Staram się zachęcać dzieci do rozwijania zainteresowań, poszukiwania pasji i działania w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu. Wolny czas poświęcam na taniec i naukę języka hiszpańskiego.

 

mgr Patrycja Siwek

nauczyciel w grupie Poszukiwacze, pedagog specjalny

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna. Dodatkowo, ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w przedszkolach i szkołach podstawowych. W swojej pracy stosuje różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznałam na studiach i warsztatach doszkalających. W pracy z dziećmi staram się podchodzić do każdego indywidualnie, co pozwala poznać ich możliwości. Pracując z dziećmi stawiam ich dobro i rozwój, jako najważniejszy cel.